Kapcsolat

Cím

Oblastná organizácia cestovného ruchu Žitný ostrov
Promenádna 3221/20
932 01 Veľký Meder

Kapcsolat

info@kdeco.sk
+421 918 887 050

Egyéb adatok

IČO: 42288967
DIČ: 2023443026
IČ DPH: SK2023443026
IBAN: SK75 0200 0000 0029 9216 5551