Evanjelický kostol v Šamoríne


Adresa a kontaktné údaje

Gazdovský rad 17/34, 931 01

Šamorín, slovensko


Zdielanie stránky

footer twitter icon email share icon footer facebook icon

Stavba evanjelíckeho kostola sa začala v roku 1784 v klasicistickom štýle. V roku 1785 vyrobil dolnorakúsky maliar F. Oelenhain oltárny obraz, ktorý zobrazuje zmŕtvychvstanie Krista a strážcov hrobu.