Evanjelický kostol


Adresa a kontaktné údaje

Františkánov 15, 945 01

Komárno, slovensko

+421 (0) 918 828 131

cz.ecav.komarno@gmail.com


Zdielanie stránky

footer twitter icon email share icon footer facebook icon

Interiér kostola je možné navštíviť individuálne alebo skupinovo bez nahlásenia sa každú stredu od 16:00 do 18:00. Pre iné termíny je nutná konzultácia vopred. Výklad je dostupný v slovenskom, maďarskom, anglickom, nemeckom a ruskom jazyku.