Kostol reformovanej cirkvi


Adresa a kontaktné údaje

Jókaiho 34, 945 01

Komárno, slovensko

+421 (0) 35 77 02 689 / +421 (0) 911 185 678

refkom@gmail.com

Ďalej na webovú stránku


Zdielanie stránky

footer twitter icon email share icon footer facebook icon

Kostol začali stavať v roku 1787 a vysvätili ho 21. septembra 1788. So stavbou veže kostola sa začalo v roku 1818, ale podarilo sa ju dokončiť až v roku 1832. Vtedy sa vytvorila aj čelná strana kostola v slohu empír.

Pre viac informácii: https://www.visitdanube.eu/sk/podrobnosti/kostol-reformovanej-krestanskej-cirkvi

Kostol je možné navštíviť individuálne alebo skupinovo. Príchod odporúčame predbežne konzultovať v kancelárii reformovanej farnosti (oproti kostolu v budove bývalého kolégia) od pondelka do piatku od 8:00 do 14:00.