Synagóga a Mikromúzeum Ármina Schnitzera


Adresa a kontaktné údaje

Eötvösa 15, 945 01

Komárno, slovensko

+421 (0) 35 7731 224

kile@menhaz.sk

Ďalej na webovú stránku


Zdielanie stránky

footer twitter icon email share icon footer facebook icon

Prítomnosť židov v Komárne je historicky doložená už v stredoveku, ale moderné židovské osídlenie sa začalo formovať až v 18. storočí. Najväčší rozkvet dosiahlo židovstvo paralelne s ekonomickým rozmachom mesta, ktoré sa stalo významným regionálnym centrom.

 

Pre viac informácií: https://www.visitdanube.eu/sk/podrobnosti/zidovska-synagoga

Skupinové návštevy je potrebné nahlásiť aspoň 3 týždne dopredu na emialovej adrese: kile@menhaz.sk. Výklad je možné vyžiadať v slovenskom, maďarskom, anglickom alebo nemeckom jazyku.