Vodný mlyn Dunajský Klátov


Adresa a kontaktné údaje

Dunajský Klátov 20, 930 21

Dunajský Klátov , slovensko

+421 903 419 338

Ďalej na webovú stránku


Zdielanie stránky

footer twitter icon email share icon footer facebook icon

Vodný mlyn v Dunajskom Klátove je jedinou kultúrnou technickou pamiatkou okresu Dunajská Streda. Je jedným z posledných zachovalých vodných mlynov Žitného ostrova. Nachádza sa v nádhernom prírodnom prostredí na brehu Klátovského ramena. Svoju terajšiu podobu získal pri prestavbe v roku 1920. V súčasnosti sa v ňom nachádza stála expozícia vodného mlynárstva s pôvodným zariadením.

– Naposledy sa v mlyne pracovalo v štyridsiatych rokoch 20. storočia.

-V druhej polovici osemdesiatych rokov 20. storočia bol mlyn odkúpený štátom, objekt a celé okolie bolo vyhlásené za štátom chránené územie.

-V roku 2016 bola prevedená komplexná rekonštrukcia celého objektu a bola vybudovaná vyhliadková plošina na protiľahlom brehu Klátovského ramena.