Pešia turistika Podunajské lužné lesy

Prehliadka mesta

Ťažkosť

Ľahké

Vzdialenosť a perióda

30 km / 07:00


Zdielanie stránky

social media share twitter icon email share icon facebook share icon

Tajomný svet, šelmy, pestrofarebné vtáctvo a nespočetné množstvo druhov opíc juhoamerických a afrických pralesov privádzal mnohých do údivu a priťahoval v detstve (a buďme úprimní, aj v dospelosti). Možno nami ponúkaná túra nevedie cez Ameriku alebo „čierny” kontinent, ale akokoľvek zvláštne to znie, pozývame Vás do pralesa. Ako je to možné? Lužné lesy inundačného pásma Dunaja sú stredoeurópskou obdobou tropických pralesov.


Z dedinky Bodíky vedie cyklistický a peší chodník, po ktorom sa vydáme objavovať tajomstvá lesov a ak budeme mať šťastie, tak okrem flóry uvidíme aj faunu.
Podobne ako napr. Amazonas v Brazílií, aj Dunaj určuje život inundačných lesov, nakoľko ramená rieky vytvorili močaristú krajinu bohatú na ostrovy, ktorá poskytuje domov tisíckam druhom fauny a flóry. Hoci sa nestretneme s jaguárom, tukanom alebo veľhadom, nespočetné množstvo pôvodných druhov zvierat sa tu vyskytuje, medzi inými je tu zimovisko mnohých vodných vtákov.
Nami ponúkaná túra sa na tomto mieste napája na vybudovaný náučný chodník, ktorý pomocou informačných panelov predstavuje jednotlivé okruhy tém – ochrana životného prostredia, druhy stromov, flóra a fauna okolia, atď. Nakoľko nami vypracovaná pešia túra je dlhšia a unavujúcejšia, náučný chodník je vynikajúca alternatíva pre turistov začiatočníkov na kratšiu prechádzku v lone prírody.
Na konci pešej túry Vás pozývame do mesta Gabčíkovo, kde si návštevník môže vyberať zo znamenitých reštaurácií, a môže obdivovať kaštieľ a park Amade nachádzajúci sa v meste. Avšak skutočnou atrakciou je vodné dielo nachádzajúce sa vedľa mesta, ktoré znázorňuje, ako premenil človek prírodu, aby nasmeroval vodu na svoj mlyn. Našťastie zmena koryta Dunaja zanechala časť lužných lesov v nezmenenom stave, ktoré takto tvoria súčasť prírodného pokladu Žitného ostrova.