DNI SVÄTÉHO ŠTEFANA

August 15 - August 20


Adresa a kontaktné údaje

Hlavná 37, 931 01

Šamorín, slovensko

Prejdite na webovú stránku udalosti


Zdielanie stránky

footer twitter icon email share icon footer facebook icon

Všetkých záujemcov srdečne pozývame a vítame na naše tradičné svätoštefanské programy v Šamoríne

Pondelok, 15.08.2022

ROZLÚČKA S KOSTOLOM SÚMU – 18:00 svätá omša v kostole Panny Márie, po nej spoločná modlitba veriacich pri súsoší Najsvätejšej Trojice, potom AGAPÉ na nádvorí „Korona“ bývalého kláštora paulánov

Utorok, 16.08.2022
FUTBALOVÝ POHÁR družstiev – 17:00 na dvore ZŠ Corvina Mátyása

Streda, 17.08.2022
DEŇ MAĎARSKÝCH RODÍN – remeslá, hudba, guláš, plamienok a varenie , 17:00 Dom súdu Honsimereti

Štvrtok, 18.08.2022
Rozprávky zo záhrady: predstavenie herca JÓZSEFA SZARVASA, oceneného Kossuthovou cenou
18:00 Dom súdu Honsimereti

Piatok, 19.08.2022
KONCERTY NA HLAVNOM NÁMESTÍ
18:00 HLASOVÁ SKUPINA DEPP (Jenő Gaál, Laszló Dobos, József Konrád, Arnold Szabó)
20:00 Koncert živého orchestra ATTILA KÖKÉNYHO
22:00 OHŇOSTROJ
22:30 ULIČNÝ PLES

Sobota, 20.08.2022
PÚŤ PEŠIA DO KOSTOLA SV. MARGITY ANTIOCHEJSKEJ a KLADENIE VENCOV
8:30 PÚŤ – odchod od katolíckeho kostola
19:00 KLADENIE VENCOV A SLÁVNOSŤ PREDSTAVENIA pri soche sv. Štefana organizuje Immortal PT, rečník: László Gubík

Vstup na naše podujatia je voľný!