Hornozemský festival 2023 v Dunajskej Strede

2023. August 19. - 2023. August 20.


Adresa a kontaktné údaje

Trhovisko, 929 01

Dunajská Streda, slovensko

Prejdite na webovú stránku udalosti


Zdielanie stránky

footer twitter icon email share icon footer facebook icon

Na sviatok sv. Štefana srdečne očakávame malých aj veľkých s bohatým a pestrým programom na Hornozemský festival 2023 v Dunajskej Strede. Veríme, že si každý vyberie z našej ponuky:

 • Detská olympiáda – pre zdravé telo a zdravého ducha
 • Tradičné ľudové hry (sobota 19. augusta medzi 10:00-16:00 hod. – Trhovisko; nedeľa 20. augusta medzi 14:00-19:00 hod. – nám. pred MsKS Benedeka Csaplára)
 • Stretnutie najmenších detí (sobota 19. augusta medzi 10:30-11:00 hod. – Trhovisko)
 • Športom, hravo a s úsmevom pre pevné zdravie (sobota 19. augusta, v organizácii ZŠ Ármina Vámbéryho, medzi 10:30 a 12:30 hod. – Trhovisko)
 • Dvesto rokov Petőfiho – recitačná súťaž (v organizácii ZŠ Gyulu Szabóa; sobota 19. augusta medzi 11:00-12:00 hod. – Trhovisko)
 • Vyhodnotenie športových súťaží a recitačnej súťaže (sobota 19. augusta od 14:00 hod. – Trhovisko)
 • Naše zvyky a dedičstvo
 • Bíró Kert – lukostreľba pre všetkých (sobota 19. augusta medzi 12:30-14:00 hod. – Trhovisko)
 • Festival maďarských chutí (sobota 19. augusta – Trhovisko)
 • Stretnutie s našimi športovými hrdinami (sobota 19. augusta od 18:00 hod. – nám. pred MsKS Benedeka Csaplára)
 • Spomienková slávnosť (nedeľa 20. augusta o 17:00 hod. na Nám. sv. Štefana)
 • Workshopy pre deti (nedeľa 20. augusta medzi 14:00 a 17:00 hod. – nám. pred MsKS Benedeka Csaplára)
 • Stretnutie umelcov
 • Záhrada básnikov -rozprávajme sa o poézii (v spolupráci so SZMIT, sobota 19. augusta, 16:30 hod. – nám. pred MsKS Benedeka Csaplára)
 • Výtvarná súťaž: Život a doba sv. Štefana – vyhodnotenie (v organizácii ZŠ Zoltána Kodálya, nedeľa 20. augusta, 14:45 hod. – foyer MsKS Benedeka Csaplára)
 • Klenoty našich umelcov – vernisáž a rozprávanie s našimi neprofesionálnymi výtvarníkmi (nedeľa 20. augusta, 15:30 hod. – foyer MsKS Benedeka Csaplára)
 • Pieseň znie pre všetkých  nám. pred MsKS Benedeka Csaplára – Sobota 19. augusta:
 • 15.00: Spevácky súbor Čistý prameň-Tiszta Forrás
 • 16.00: Divadlo Rivalda
 • 17.00 Zsuzsa Dóka a László Bősi Szabó, Judit Kosáry – maďarská ľudová pieseň a operety
 • 19.00: Janka Józsa a Szabolcs Kosár  hudobná cesta časom
 • 20.00: Farkas Attila Trio – jazzový koncert

 

 • Nedeľa 20. augusta:
 • 18.00 Citarový súbor Lámpás
 • 19.00 György Derzsi ml.
 • 19.45 Spoločný spev – Tavaszi szél vizet áraszt
 • 20.00 Jubilejných 10 rokov – koncert Opera Trio