Nech sa plameň sviece trbliece! – 4. adventná nedeľa

2022. December 18. 15:30


Adresa a kontaktné údaje

Korzo Bélu Bartóka 788/1, 929 01

Dunajská Streda, slovensko


Zdielanie stránky

footer twitter icon email share icon footer facebook icon

Nech sa plameň sviece trbliece! – 4. adventná nedeľa

 

Samospráva mesta Dunajská Streda pozýva obyvateľov nášho mesta na slávnostné zapálenia sviec na mestskom adventnom venci, ktoré sa budú konať počas adventných nedieľ. Na námestí pred Mestským kultúrnym strediskom Benedeka Csaplára skrášlia obdobie radostného očakávania aj najmenší občania nášho mesta pekným vystúpením, vždy v čase od 15:30.

 • Termín uskutočnenia: Nedeľa, 2022, december 18 – 15:30
 • Lokalita: Námestie pred Mestským kultúrnym strediskom Benedeka Csaplára
 • 4. adventná nedeľa, 18. decembra, 15.30 hod. – Láska v našich srdciach

  Adventný program materských a základných škôl nášho mesta:
  • Materská škola na Nám. SNP
  • Základná škola na Jilemnického ulici – Krpčiarik: Tradície zimného slnovratu
  • Materská škola na Ul. Komenského

 • Slávnostný príhovor: primátor JUDr. Zoltán Hájos
 • Príchod Betlehemského svetla do Dunajskej Stredy: účinkuje Skautský oddiel č. 10. svätého Juraja
 • Zapálenie sviečky na adventnom venci
 • Vystúpenie Speváckeho zboru sv. Juraja