Prezentácia knihy v maďarskom jazyku

Apríl 19. 17:00


Adresa a kontaktné údaje

Korzo Bélu Bartóka 788/1, 929 01

Dunajská Streda, slovensko

Prejdite na webovú stránku udalosti


Zdielanie stránky

footer twitter icon email share icon footer facebook icon

Prezentácia knihy Bácsfainé Hévízi Józsa és B. Szabó Péter, moderátor Csáky Pál. Miesto a dátum: Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede, 19. apríla 2023 od 17:00.