Prezentácia náučného chodníka

2023. December 08. 17:00


Adresa a kontaktné údaje

Kráľovičove Kračany 47 , 930 03

Kráľovičove Kračany, slovensko

Prejdite na webovú stránku udalosti


Zdielanie stránky

footer twitter icon email share icon footer facebook icon

Dovoľte nám, aby sme Vás pozvali na prezentáciu našej náučnej cesty, ktorá sa uskutoční 8. decembra o 17:00 v kultúrnom dome v obci Kráľovičove Kračany.
Na 1,5 km dlhom úseku kanála sme umiestnili 6 tabúľ a dve lavičky. Témou je zabudnuté, vyschnuté rameno Dunaja, ktoré sa kedysi vinulo od mesta Samorín, prechádzajúc hranicami desiatky obcí, až po obci Vrakún. Obsah sme sa snažili urobiť zaujímavým pomocou prameňov, máp a vypracovaných schém. Info: 0911748549