Spomienková slávnosť na počesť Jánosa Esterházyho

2022. December 15. 16:30


Adresa a kontaktné údaje

Námestie Ármina Vámberyho, 929 01

Dunajská Streda, slovensko

Prejdite na webovú stránku udalosti


Zdielanie stránky

footer twitter icon email share icon footer facebook icon

Spomienková slávnosť na počesť Jánosa Esterházyho bude 15. decembra 2022 od 16:30.

  • Program:
  • 16:30: Svätá omša v rímskokatolíckom farskom kostole
  • 17:30: Položenie vencov k reliéfu Esterházyho na Hlavnej ulici
  • 18:00: Prednáška Dr. Imreho Molnára, historika a výskumníka Esterházyho v Žitnoostrovskom múzeu