Spomienkový večer Józsefa Berecka

2023. Február 08. 17:00


Adresa a kontaktné údaje

Korzo Bélu Bartóka 788/1, 929 01

Dunajská Streda, slovensko

Prejdite na webovú stránku udalosti


Zdielanie stránky

footer twitter icon email share icon footer facebook icon

Pozývame Vás na spomienkový večer, ktorý je venovaný pre Józsefa Berecka, pri príležitosti desiateho výročia jeho úmrtia. V Žitnoostrovskej knižnici 8. februára 2023 od 17:00 o spisovateľovi a jeho dielach budú hovoriť László Tóth, László Kocur a György Kanovits, a hlas Józsefa Berecka ožije prostredníctvom archívnych zvukových záznamov.