Výstava Sheri Willsa a Johna Schettina: Assembly II – do 30. júla

2023. Jún 23. - 2023. Júl 30.


Adresa a kontaktné údaje

Mliečňanská 617/7, 931 01

Šamorín, slovensko


Zdielanie stránky

footer twitter icon email share icon footer facebook icon
At Home Gallery srdečne pozýva všetkých priaznivcov súčasného umenia na výstavu Sheri Willsa a Johna Schettina s názvom Assembly II, ktorej vernisáž sa uskutoční v piatok 23. júna 2023, o 19. hod. v priestoroch bývalej synagógy (Mliečňanská 7).
Assembly II – Projekt Sheri Wills a Johna Schettina, Assembly II, je súčasťou pokračujúceho kolaboratívneho seriálu sústredeného okolo aktov vytvárania, skladania a kreslenia. Inštalácia spája vrstvy svetla, čiar a obyčajných stavebných materiálov do vrstvenej panorámy zobrazujúcej snímky, ktoré naznačujú stratené, vymazané alebo pochované momenty a naliehavosť spomienky tvárou v tvár zmiznutiu.
V roku 2018 zaspievali Juraj Turtev a Marta Galbáčová na vernisáži inštalácie Sheri Wills What Does Light Remember? Ich pozoruhodný výkon sa stáva východiskovým bodom pre zvuk v Assembly. Podľa pokynov amerického experimentálneho skladateľa Alvina Luciera I Am Sitting in a Room (1969) Sheri prehrala záznam ich vystúpenia vo svojom štúdiu a potom nahrávku znovu nahrala a zopakovala tento proces osemnásťkrát. Každá nahrávka sa následne tvarovala a pretvárala špecifickými rezonanciami miestnosti, keď sa do nasledujúcich nahrávok začlenili nové zvuky. Tento diel je o tom, čo sa stratí prerozprávaním, ako aj o pretrvávajúcej ozvene minulých hlasov, ktoré nás neustále obklopujú. Rovnako ako zvuk, aj 4-kanálové video využíva opakovanie, vrstvenie, akumuláciu a artefakty, ktoré sú výsledkom vytvárania obrazov, opakovaných spomienok a foriem, ktoré sa z tohto diela buď vynárajú, alebo sú vykopané. Obrazy v Zhromaždení sú neustále v hre, akonáhle sa väčší obraz stane viditeľným, zdá sa, že sa vytráca, ako celoživotný projekt boja o to, aby ste sa otvorili jasnému videniu. Montáž II pridáva ďalší rozmer inštalácii v hornej galérii synagógy s ďalšou vrstvenou konštrukciou, ktorá ďalej skúma, ako môžeme vidieť naprieč mierkami a rozšíriť naše obmedzené chápanie života.