Kostol pravoslávnej cirkvi presvätej bohorodičky


Adresa a kontaktné údaje

Palatínová 32, 945 01

Komárno, slovensko

0903 657 194

pcokomarno@centrum.sk

Ďalej na webovú stránku


Zdielanie stránky

footer twitter icon email share icon footer facebook icon

Kostol Pravoslávnej cirkvi Presvätej Bohorodičky je postavený v neskorobarokovom slohu z polovice 18. storočia. Zdobené lavice kúpila cirkevná obec na dražbe z kamaldulského kláštora v Majkpuszte. Ich umelecké drevorezby sú dielom viedenského majstra Franza Xavera Seegena. Vo dvore kostola sú umiestnené náhrobné kamene vrchného veliteľa, veliteľa pevnosti baróna Pála Davidovicsa a stoličného sudcu Jánosa Domonkosa, ktorý sa stal predlohou hlavnej postavy románu Móra Jókaiho, Zlatý človek.

Viac na: https://www.visitdanube.eu/