Rímskokatolícky kostol sv. Margity Antiochijskej


Adresa a kontaktné údaje

Súsošie najsvätejšej Trojice, 93005

Gabčíkovo, slovensko


Zdielanie stránky

footer twitter icon email share icon footer facebook icon

Najvýznamnejšou pamiatkou v meste Gabčíkovo je rímskokatolícky kostol sv. Margity Antiochijskej, ktorého predchodca už určite stál v 14. storočí. Svoju podobu získal v 70. a 80. rokoch 18.
storočia, keď gróf Amade Tádé prebudoval a zrekonštruoval kostol v neskorobarokovom štýle. Z bývalého gotického štýlu zostalo iba jedno klenuté okno, neskorogotický portál a základové múry.
Na vonkajšej stene svätyne, nad vchodom do krypty, nájdeme erb a slogan rodiny Amadeovcov: Amore et candore (Milovať a svietiť). Klenby hlavnej lode kostola zdobia diela novozámockého maliara Teodora Székházyho zo začiatku 20. storočia. Na jeho hlavnom oltári je postava svätej Margity Antiochijskej, dielo nitrianskeho maliara Michala Faya (1929), nad ktorým je obraz sv. Anny a malej Márie.