Na bicykli popri Klátovského ramena

Cyklovýlet

Ťažkosť

Stredné

Vzdialenosť a perióda

40 km / 04:00


Zdielanie stránky

social media share twitter icon email share icon facebook share icon

Klátovské rameno (alebo aj Klátovský potok) je pravostranný prítok Malého Dunaja a taktiež rovnomenná národná prírodná rezervácia. Klátovské rameno nemá prameň ani sa neodčleňuje od iného toku, vyviera zo spodných vôd za obcou Orechová Potôň – Lúky, vďaka čomu sa vyznačuje vysokým stupňom čistoty. Tok podobu prechádza katastrálnym územím obcí Dolná Potôň, Dunajský Klátov, Horné Mýto, Malé Blahovo, Ohrady, Trhová Hradská, Vydrany, Veľké Blahovo a Dolné a Horné Topoľníky. Na hornom úseku nemá Klátovské rameno súvislú vodnú hladinu, je tvorené len jazierkami s bohatým brehovým porastom. Hĺbka vody v ramene sa pohybuje od niekoľkých centimetrov až do 5 m.


Mesto Dunajská Streda, ktoré leží v srdci Žitného ostrova, je najdôležitejším kultúrnym, administratívnym a hospodárskym centrom okresu. Počujúc jeho názov, mnohým futbalovým fanúšikom sa okamžite pred očami vynorí ich tím DAC, avšak toto mesto ponúka oveľa viac pozoruhodností. Naša cyklotúra sa začína na Trhovisku.
Obec je vzdialená od Dunajskej Stredy približne 3 km. Nachádza sa tu najvyšší bod nad hladinou mora Žitného ostrova. Rímskokatolícky kostol v Malých Dvornkoch bol pôvodne postavený ako kaplnka v roku 1735. V údolí pred kostolom sa nachádza Lurdská jaskyňa so sochami Nepoškvrneného počatia a Bernadet. Krásna je aj miestna dedinská radnica, ktorú tiež môžeme obdivovať počas cesty. Malé Dvorníky boli Dedinou roka 2013.
Vodný mlyn na Klátovskom ramene sa nachádza neďaleko obce Dunajský Klátov a je kultúrnou technickou pamiatkou. Mlyn postavil v roku 1920 Ján Cséfalvay a v prevádzke bol do roku 1942. Počas II. svetovej vojny bol poškodený. Potom sa používal už len do roku 1950, kedy sa stal jeho posledným majiteľom Michal Cséfalvay. V roku 1987 bol zrekonštruovaný, je súčasťou Žitnoostrovného múzea Dunajská Streda a v súčasnosti je v správe obce Dunajský Klátov. V budove mlyna sa nachádza stála expozícia vodného mlynárstva s pôvodným zariadením. V roku 2016 bola prevedená komplexná rekonštrukcia celého objektu a bola vybudovaná výhliadková plošina na protiľahlom brehu Klátovského ramena. Odporúčame Vám krátku prestávku v Dunajskom Klátove v MILIA wine&event resort.
Za vodným mlynom odbočte doprava a dostanete sa na ďalšiu zastávku (na tomto úseku po poľnej ceste). Hoci leží mimo oblasti dediny Ohrady, administratívne do nej patrí malý, ale krásny ostrov Soľnoostrovský majer a majer „Kürti“. Krajina je bohatá na faunu a flóru. Približne 6 km od miesta, kde dnes leží Dunajská Streda, sa pred tisícročím rozhodli usadiť prísluníci maďarského kmeňa Kürt. Ešte pred rokom 1138 bol v obci postavený rímsko-katolícky kostol, ktorý je dodnes považovaný za najstaršiu stavbu v obci. Na základoch z lomového kameňa stojí veža z tehál, samotný kostol bol drevený. Napriek tomu, že bol kostol trikrát prestavaný, sa veža zachovala v pôvodnom stave až dodnes. Nachádzajú sa v nej tri zvony, najstarší z nich je z roku 1482. Dajte si chutný obed v reštaurácii Szarvas.
Po cyklotrase ideme ďalej do Trhovej Hradskej, ktorá sa nachádza 10 km od Dunajskej Stredy. Trhová cesta viedla cez obec odtiaľ pochádza meno obce. Trajekt premával medzi Žitným ostrovom a Matúšovou zemou. Prvé spomienky sú z roku 1399. Farský kostol sv. Antona Paduánskeho v Trhovej Hradskej je symbolom dediny v centre. Okrem pamätihodností je tu aj reštaurácia, cukráreň, ihrisko uprostred krásneho veľkého parku.
Návštevník odkiaľkoľvek príde do obce Topoľníky, vidí obec ohraničenú z každej strany vodou. Viac ako 900 ročná obec očakáva každého s početnými pozoruhodnosťami, bohatým kultúrnym životom a rôznymi možnosťami na športovanie. Asi 3 km východne od obce sa nachádza Klátovské rameno, resp. sútok Malého Dunaja. Voda, ako aj pre Žitný ostrov charakteristické tienisté vŕby a topole lákajú človeka na povznášajúce, zdravotné prechádzky. V roku 1983 otvorili tu aj termálne kúpalisko. Na tomto mieste nájde každá veková skupina príležitost na kúpanie a zábavu. Vedľa kúpaliska sa nachádza autocamping s výbornými podmienkami na stanovanie. Osvieženie Vám ponúka aj Reštaurácia a Kaviareň Pallos.
Z Topoľníkov sa vrátime po cyklotrase do Veľkých Dvorníkov, do obce v bezprostrednej blízkosti nášho východiskového bodu. Názov obce sa prvýkrát objavuje v listine z roku 1252 v tvare " Vduarnok", v roku 1346 "Nogwduornuk", v roku 1786 "Nagy–Udvarnok a roku 1927 "Veľké Dvorníky". Roku 1960 spojením Malých a Veľkých Dvorníkov i Búšlaku sa vytvoril samosprávny celok s názvom Dvorníky na Ostrove, ale roku 1990 sa tieto dve obce opäť osamostatnili. V obci je rímskokatolícky kostol Mena Panny Márie z roku 1954.