Obhliadka mesta Dunajská Streda

Prehliadka mesta

Ťažkosť

Ľahké

Vzdialenosť a perióda

3 km / 02:00


Zdielanie stránky

social media share twitter icon email share icon facebook share icon

Prehliadka pamätihodností naplánovaná a navrhnutá turistickým centrom Dunajská Streda cez  architektonické diela Imreho Makovecza.


Na zasadnutí mestského zastupiteľstva 30. septembra 1901 sa predstavitelia mesta rozhodli, že pre konečné umiestnenie úradov mesta kúpia dom na Hlavnej ulici č. 93, tzv. dom Karola Pleyera, ktorý bol pôvodne postavený ako kaviareň. K slávnostnému odovzdaniu budovy došlo dňa 4. októbra 1902. V roku 1994 sa dostalo vytvorenie nového vzhľadu mesta do vážneho stavu plánovania. Prestavy architekta Makovecza plánovali navrátenie starej patiny Hlavnej ulice. Medzi plánmi mesta figurovala medzi iným aj prestavba radnice. Pamätník obetiam diktatúr je umiestnený pred Mestským úradom a symbolizuje spomienku na maďarskú revolúciu v roku 1956. Je mementom a spomienkou na obete diktatúry. Autorom umeleckého diela je akademický sochár János Nagy. Pamätník bol slávnostne odhalený 31. októbra 2006.
Stavba kostola bola dokončená v roku 1998 v architektonickom post modernom štýle. Na jeho stavbu boli použité dary veriacich.
V roku 1753 dal postaviť veszprémsky biskup Márton Bíró Padányi v mestskej časti Pókatelek pre svojho brata Istvána Bíroho priestrannú poschodovú kúriu s rozsiahlym statkom, neskorší Žltý kaštieľ. V rokoch 1938-1944 tu sídlila maďarská vojenská správa. V roku 1944 a počas roku 1945 tu sídlilo najprv nemecké a neskôr ruské vojenské velenie. Po skončení vojny budovu prevzal pod svoju správu československý vojenský úrad. V rokoch 1953-1972 bol kaštieľ sídlom pozemkového úradu. V roku 1972 sa sem presťahovalo Žitnoostrovské múzeum, z budovy Bieleho kaštieľa rodiny Bacsákových, ktorému bol poskytnutý priestor pre stále výstavy a odborný výskum. V roku 1977 bola hlavná budova kaštieľa obnovená. V súčasnosti je tu umiestnená stála expozícia Žitnoostrovského múzea.
Pôvodná budova vily bola jednoúrovňovou prízemnou stavbou. Dal ju postaviť Ferenc Vermes statkár a dozorujúci sudca. V roku 1909 ju vtedajší vlastník zrekonšruoval. Dal pristaviť veže a vila získala dnešnú podobu. Počas 2. svetovej vojny tu bolo Veliteľstvo nemeckej a neskôr ruskej armády. V šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch 20. storočia bola vila využívaná na záujmovú a krúžkovú činnosti detí a mládeže. V rokoch 1988-2002 tu sídlilo vysunuté pracovisko Slovenskej národnej galérie. Od roku 2005 vilu vlastní Mesto Dunajská Streda a po prestavbe sa stala sídlom Galérie súčasných maďarských umelcov.
Najstaršia historická a cirkevná pamätihodnosť mesta. Podľa zmienok z ranného obdobia árpádovcov stál na terajšom pôdoryse rímsko-katolíckeho kostola v minulosti pravdepodobne drevený kostol. Kamenné základy kostola, hlavná loď, svätyňa a veža boli postavené v roku 1329 v gotickom štýle. V roku 1518 bol kostol prestavaný v neskoro gotickom slohu na dvojkomorový kostol s vedľajšou loďou. Rozsiahlymi stavebnými úpravami bol kostol v rokoch 1742-43 zrenovovaný v barokovom slohu. Boli zvýšené kostolné múry, postavila sa veža. Barokový architektonický sloh je zachovaný na budove kostola do dnešných čias.