Prechádzka Veľkým Mederom

Prehliadka mesta

Ťažkosť

Ľahké

Vzdialenosť a perióda

3 km / 01:00


Zdielanie stránky

social media share twitter icon email share icon facebook share icon

V súčasnosti je Veľký Meder známy najmä svojou termálnou vodou, tu sa nachádzajúce termálne kúpalisko a termálny park je obľúbeným rekreačným miestom pre domácich i zahraničných turistov. Mesto sa pýši bohatou históriou, najznámejšia je snáď legenda spájajúca sa s Matejom Corvinom, ktorá splýva s históriou mesta.


Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi bol postavený v barokovom štýle v roku 1784, jeho veža bola postavená v roku 1801. V roku 1838 boli dokončené jeho hodiny, ktoré v 60-tych rokoch 20. storočia dali zastaviť, ich mechanizmus sa poškodil, avšak v roku 2013 sa zrekonštruovali a dali znovu do prevádzky. V tesnej blízkosti kostola sa nachádza pamätník postavený na počesť 530. výročie udelenia privilégia mestu, na ktorého vrchu je havran z erbu Mateja Huňadyho.
Po prevzatí moci komunistami nemohol pokračovať vo svojej činnosti až v roku 1990 mohol pokračovať vo svojom podnikaní. Svoje remeslo mohol pokračovať až po komunistickom prevrate, v roku 1990, kedy mohol znovu podnikať. Znovu sa pustí do výroby a predaja cukrárenských výrobkov v zrekonštruovanej cukrárni vo Veľkom Mederi, kde pôsobí do roku 2009, kedy odovzdáva svoje remeslo svojim synom.
Busta, nachádzajúca sa na hlavnom námestí mesta, bola postavená na počesť Bélu Bartóka, pianistu a etnomuzikológa, a jedného z najvýznamnejších hudobných skladateľov 20. storočia.
Vidiecky dom vo Veľkom Mederi bol zariadený v roku 1980, a predstavuje ľudovú architektúru a kultúru bývania miestnych roľníkov na prelome 19. a 20. storočia. Podľa nápisu na nosníku čistej izby, dom so slamenou strechou bol postavený v roku 1836. Budova sa skladá zo štyroch miestností v radovom umiestnení. Dobové predmety zariadenia miestností (lopata na pečenie chleba, drevené koryto na miesenie, maselnica, hoblík, drvič korenia, haviarsky kôš) sú dary obyvateľov. Na stenách nachádzame taniere, na policiach džbány na mlieko, krčahy na vodu, a iné nádoby a nástroje potrebné na varenie.
Historický park na konci Ulice Svätého Štefana bol postupne vybudovaný Csemadokom. V historickom parku sa nachádza päť pamätných stĺpcov, spomedzi ktorých sú najdôležitejšie pamätný stĺpec postavený na počesť 1100. výročia dobytia krajiny, pamätný stĺpec postavený na počesť 730. výročia prvej písomnej zmienky o meste, respektíve XX. Pamätný stĺpec postavený na počesť Ladislava Kovácsa, bývalého farára-dekana (1976-2001), iniciátora Dní Svätého Štefana.
Podľa legendy žijúcej do dnes, kráľ Matej priviazal svojho koňa o tento strom. Veľkomederčanom, patriacim k členom vtedajšiemu kmeňu Megyer, bolo v roku 1421 udelené osobitné právo, podľa ktorého platili dane výlučne iba kráľovi. V roku 1421 noví feudálni páni už vyberali dane od obyvateľov. Obyvatelia sa nevedeli s týmto zmieriť, preto sa obrátili k panovníkovi, o ktorom sa hovorilo, že je spravodlivý, ktorý, aby preskúmal sťažnosť, odišiel preoblečený do Veľkého Mederu, presvedčil sa o oprávnenosti ich sťažnosti, a prisľúbil jej riešenie. Vplyvom tejto povesti sa dostal dub do bývalého i súčasného erbu mesta.
Termálne kúpalisko vo Veľkom Mederi je najdôležitejšia turistická atrakcia mesta, vďaka jeho termálnej vode, obrovské množstvo zahraničných a domácich turistov navštevuje túto inštitúciu takmer počas celého roka. Kúpalisko sa nachádza vo veľmi príjemnom prostredí, v 80 hektárovom lesoparku. V jej areáli je dostupných 13 vonkajších a vnútorných bazénov 365 dní v roku.