Žitnoostrovská púť

Prehliadka mesta

Ťažkosť

Stredné

Vzdialenosť a perióda

53 km / 14:00


Zdielanie stránky

social media share twitter icon email share icon facebook share icon

Stredoeurópska mariánska cesta, sieť pútnických trás spájajúcich mariánske pútnické miesta. Cesta má dve hlavné diagonály: pútnická trasa zo západu smerom na východ spája rakúsky Mariazell so sedmohradským Csíksomlyó. A pútnická cesta sever-juh spája pútnické miesto Rádu Svätého Pavla v poľskom Czestochowa s Medjugorje v Bosne a Hercegovine. Táto diagonála je ešte vo výstavbe. Takže Mariánska cesta je pútnická cesta vo výstavbe.  Nami ponúkaná trasa pešej túry je totožná s budúcou trasou pútnickej cesty Marianky. Východiskovým bodom púte je Báč, a cieľom je Marianka (pri Bratislave). Prejdená vzdialenosť je dovedna 53 km, ktoré je možné rozdeliť na 3 dni.


Prvý deň sa absolvuje cca. 20 km-ový úsek, prvá zastávka je pútnický kostol sv. Antona Paduánskeho. Opúšťajúc obec postupujeme ďalej na brehu Dunaja smerom k mestu Šamorín, kde sa naskytne príležitosť pozrieť si Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi v Šamoríne, ktorý je najstarší gotický kostol Žitného ostrova, a taktiež rímskokatolícky kostol a kláštor. Posledná zastávka prvého dňa je Jánošíková, kde vedie cesta cez Hamuliakovo a Kalinkovo.
Na druhý deň sa môžu turisti a pútnici kochať pohľadom na krásu prírody „starého Dunaja”, nakoľko možná i odporúčaná cesta z Jánošíkovej do Bratislavy vedie v prevažnej väčšine cez lono prírody. Vrcholom dňa je Františkánsky kostol v Bratislave, ktorý je najstaršou zachovanou sakrálnou budovou hlavného mesta Slovenska. Vedľa kostola sa nachádza Františkánsky kláštor, tiež dôležitá sakrálna historická budova, pretože tu korunovali Ferdinanda I., Habsburského kráľa.
Trasa tretieho dňa je najkratšia (necelých 9 km), avšak z hľadiska sakrálnych hodnôt, snáď najbohatšia. Vrcholom posledného dňa a celej púte je Lurdská jaskyňa v Marianke, ktorá je kópiou originálu, so sochou sv. Bernadety, ktorej sa podľa legendy objavila Panna Mária vo francúzskom mestečku (Lourdes).