Navštívte nové Infocentrum pri Vodnom diele v Gabčíkove

2023. Jún 27. - 2023. December 30.


Adresa a kontaktné údaje

Vodné dielo - Gabčíkovo, 930 05

Gabčíkovo, slovensko

infocentrum@vvb.sk

Prejdite na webovú stránku udalosti


Zdielanie stránky

footer twitter icon email share icon footer facebook icon
  • Navštívte nové Infocentrum pri Vodnom diele v Gabčíkove! Hlavnou činnosťou Infocentra je podporiť environmentálne a energetické vzdelávanie verejnosti, informovať o dôležitých a zaujímavých informáciách o vode a vodnom diele a priblížiť vodné dielo a problematiku výroby elektrickej energie obnoviteľných zdrojov hravou formou pre najmenších.

 

  • Návštevníci Infocentra nájdu v jeho priestoroch interaktívne panely, ktoré s použitím najmodernejších technológií ako sú holografická projekcia, 3D virtuálna prehliadka, dotykové informačné obrazovky a digitálne hry pre najmenších (simulátor operátora plavebných komôr, návrh zdrojov elektriny z obnoviteľných zdrojov pre mestá) ukazujú ako funguje Sústava Vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros. Filmy o Vodnom diele Gabčíkovo si môžu návštevníci pozrieť v auditóriu. Interaktívne panely a filmy sú uvedené v štyroch jazykových mutáciách, a to v jazyku slovenskom, maďarskom, nemeckom a anglickom.