HOLICSKÉ PETROPAVLOVSKÉ DNI – Hodové dni v Holiciach

2022. Jún 29. - 2022. Júl 03.


Adresa a kontaktné údaje

Póšfa 125, 930 34

Holice, slovensko

031/554 52 87

Prejdite na webovú stránku udalosti


Zdielanie stránky

footer twitter icon email share icon footer facebook icon

Hody kostola sa už dávno stali skutočným, veľkým sviatkom obce. V mnohých ohľadoch sa stali zmysluplnou a významnou udalosťou, ktoré stoja za to sláviť ich ako sviatok vlastnej dediny. Deň cirkevného sviatku svätého Petra a Pavla je veľkým sviatkom aj v živote našej obce a dali sme si za cieľ rozšíriť ho o sviatočné programy, ktoré potrvajú až do odpustnej nedele, aby sme predvolali bývalé hodové dni. Srdečne očakávame obyvateľov našej obce na tohtoročný sled podujatí „Holicské Petropavlovské dni“, ktoré sa konajú odo dňa hodov kostola, od 29. júna, do odpustnej nedele, 3. júla!

 

PROGRAM:
STREDA
18:00 – Odpusťová svätá omša, potom položenie vencov na pomníky hrdinov padlých v I. a II. svetovej vojne
19:30 – Otvorenie výstavy obrazov miestnych amatérskych maliarov v kultúrnom dome v Holiciach
PIATOK
19:00 – Odhalenie pomníka pri príležitosti 777. výročia prvej písomnej zmienky obce Holice
19:30 – Koncert vážnej hudby v podaní komorného orchestra Harmonia Classica zo Šamorína na námestí pred kostolom
20:00 – Diskotéka na športovom ihrisku (Kozmix)
SOBOTA
10:00 – Zážitkový let nad obcou (25,- €/osoba)
Programy na prírodnom javisku kultúrneho domu:
16:00 – Roh remesiel: hry pre deti, maľovanie na tvár, remeselné činnosti, šitie bábok
16:00 – Jazdy na konskom povoze
16:00 – Predstavenie slôlkarov z Holíc
16:20 – Interaktívny detský program
17:00 – Zvuky nôt a operiet – predstavenie Kataliny Kollár a Györgya Derzsi
18:30 – Folklórny program tanečného zboru Csallóközi
19:00 – Hudobné predstavenie Viktórie Nagy
19:30 – Koncert hudobnej skupiny Feinschmeckers
20:30 – Žrebovanie tomboly
21:00 – Program DR BRS
22:10 – Pouličný ples s Tomim Kiss
NEDEĽA
11:00 – Slávnostná svätá omša s koncelebráciou veľadôstojného otca Ferenca Károlya Pati