KLAUDIA KOSZIBA & ERIKA SZŐKE – Neživý život, výstava

Marec 27 - Máj 04


Adresa a kontaktné údaje

Mliečňanská 7, 93101

Šamorín, slovensko

Prejdite na webovú stránku udalosti


Zdielanie stránky

footer twitter icon email share icon footer facebook icon

Spoločný projekt Eriky Szőke a Klaudie Kosziby Neživý život približuje témy súvisiace so zrýchľujúcou sa, a zdá sa, že neodvratnou premenou sveta vplyvom činnosti človeka, ktorými sa autorky, každá zvlášť, ale aj spoločne už nejakú dobu zaoberajú. Zaujímajú sa aj o nenápadné a často prehliadané procesy, pri ktorých sa premieňajú štruktúry, povrchy a materiály a nadobúdajú tým inú kvalitu. Najnovšia spolupráca je reakciou na správanie medzidruhových foriem života, ktoré sa prejavujú prekvapujúcou inteligenciou. Tieto jednobunkové-organizmy*, ktoré nie sú ani rastlinami, ani živočíchmi, dokonca ani hubami, sú schopné tvoriť spoločenstvá, rozširovať teritóriá svojho vplyvu, napredovať a vytvárať uzly, pohltiť takmer všetko, čo im „stojí v ceste“ alebo čakať na svoju príležitosť v zdanlivo neaktívnom stave. Do priestoru galérie autorky navrhli nekonečné plazmódium imitujúce aktivitu (rozpínavosť) vápenatky s príznačnou žltou farbou. Videá sú v tejto rozvetvenej spleti rozhodovacími uzlami a môžu byť vnímané aj ako „prekážky“, ktoré stoja v ceste lepšej a krajšej existencii. Vznikli s použitím fotografií, ktoré boli „oživované“ spoluprácou s jednobunkovými organizmami.
*Vápenatka mnohohlavá (Physarum polycephalum)