Vystúpenie Tamása Ácsa

Apríl 11. 17:00


Adresa a kontaktné údaje

Korzo Bélu Bartóka 788/1 - MsKS, 929 01

Dunajská Streda, slovensko

Prejdite na webovú stránku udalosti


Zdielanie stránky

footer twitter icon email share icon footer facebook icon

Literárny zborník venovaný najväčším básnikom a básňam maďarskej kultúry – prezentácia v maďarčine.