Zmena životného štýlu! Ale ako?

2023. Marec 17. 18:00


Adresa a kontaktné údaje

Mierová 5523/2A, 929 01

Dunajská Streda, slovensko


Zdielanie stránky

footer twitter icon email share icon footer facebook icon

Všetci sú vítaní na diskusnom večeri „Zmena životného štýlu! Ale ako?“ – ktorá sa uskutoční 17. marca 2023 od 18:00 v Europe Center – Európa Rest & Bar v Dunajskej Strede. Vstupné je 4 € – je potrebná rezervácia! Kontaktné osoby: Edit Dohorák (0915-708-923) a Ágnes Gálfy Molnár (0903-148-873)