Veľkoblahovské rybníky


Adresa a kontaktné údaje

Veľké Blahovo, 930 01

Veľké Blahovo, slovensko


Zdielanie stránky

footer twitter icon email share icon footer facebook icon

Len 92 hektárov v srdci Žitného ostrova. Je to jeden z najmenších, zároveň najbohatších vodných ekosystémov na Slovensku. Oblasť okolo jazier je ostrovom pokoja pre vodné živočíchy, skutočný malý raj. Hodnota tohto územia je daná najmä jeho významom pre hniezdenie vodných vtákov. Pozorovalo sa tu 65 druhov vtákov, z ktorých 51 druhov sa viaže k vode, 21 druhov tu aj hniezdi. Lokalita je priamo školským príkladom toho, ako zariadenie pôvodne určené pre ľudí môže byť prínosom pre vzácne a chránené druhy vtákov. Územie je chránené v záujme troch druhov vtákov európskeho významu. Sú to bučiačik močiarny, hrdzavka potápavá a kačica chripľavá. Ale je tiež dôležitým hniezdis kom národného významu svrčiaka sláviko vitého a trsteniarika bahenného.
Okrem toho tu hniezdia dôležité a vzácne druhy ako napríklad kaňa močiarna, chriašť malý, fúzatka trsťová.