Číčovské mŕtve rameno


Adresa a kontaktné údaje

Číčov, 946 19

Číčov, slovensko


Zdielanie stránky

footer twitter icon email share icon footer facebook icon

Rameno v tvare podkovy, západne od Číčova, malej podunajskej dedinky. Vzniklo počas záplavy v roku 1899, keď hlavný tok Dunaja pretrhol hrádzu. Ako kompenzácia obrovských hospodárskych škôd tak vznikol veľmi cenný biotop. Prírodná rezervácia je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy. Svojou flórou a faunou je jednou z najznámejších a najhodnotnejších chránených území nielen na Žitnom ostrove, ale aj v strednej Európe. Je to jedna z mála mokradí, zachovaných v pôvodnom stave v regióne, je otvorenou učebnicou pre
biológov, ozajstný klenot Žitného ostrova. Výšku vodnej hladiny určuje Dunaj – jeho voda sem presakuje z podzemia. Vo vode a v jej okolí žije takmer 350 chránených a ohrozených druhov rastlín. Fauna nie je o nič menej bohatá a dôležitá – zahŕňa 255 druhov bezstavovcov a 185 druhov stavovcov (z toho 107 druhov vtákov). Žije tu aj blatniak tmavý, v minulosti jeden z najrozšírenejších, v súčastnosti jeden z najohrozenejších druhov rýb na Žitnom ostrove. Rezervácia je obklopená vŕbovo-topoľovým lesom. Pre návštevníkov bol vytvorený 6 km dlhý náučný chodník, prístupný z Číčova a Kľúčovca. Na južnej strane územia vedie veľká dunajská cyklotrasa, dotýkajúca sa štyroch štátov. Vstup do oblasti je počas obdobia hniezdenia vtákov (od 1. marca do 15. júla) zakázaný, ale aj po zvyšok roka je tu možný výhradne peší pohyb po vyznačených chodníkoch.