„Lavičky našich osobností“


Adresa a kontaktné údaje

Pomlejská ulica, 931 01

Šamorín, slovensko


Zdielanie stránky

footer twitter icon email share icon footer facebook icon

Lavičky umiestnené na Pomlejskej ulici sú „Lavičky našich osobností“, a pripomínajú rozhodujúce osobnosti zo života mesta. V parku Pomle sa nachádza aj mestský amfiteáter a zrekonštruovaná rotunda – miesto na tanec.