Bodické ramená

Vodná túra

Ťažkosť

Ľahké

Vzdialenosť a perióda

10 km / 04:00


Zdielanie stránky

social media share twitter icon email share icon facebook share icon

„Stretneme sa v Bodíkoch. Po krátkej inštruktáži, určení posádok a rozdávaní pádiel a plávacích viest nastúpime do lodí. Čaká na nás blúdenie po Bodíckych ramenách pomedzi ostrovov a ostrovčekov.

Našu prvú zastávku spravíme na jednej prehrádzke cez ktorú preteká voda. V prípade priaznivého počasia sa môžeme ochladiť s prechádzkou cez túto vodu alebo okúpať sa.

Po nalodení sa navštívime najkrajšie časti Bodíckych ramien. Za trochu šťastia uvidíme aj ďaleko nad nami krúžiaceho orliaka morského. Pokračujeme v našej ceste do strateného sveta, ktorú  by ste  márne hľadali v mapách.

Keď chceme prekonať prekážky, ktoré na nás čakajú, budeme potrebovať šikovnosť a kreativitu! Sami nebudeme vedieť ako, ale keď zase uvidíme jasnú oblohu budeme neďaleko od miesta, kde sa naša cesta začala!“

Viac info na nasledujúcom odkaze: https://www.vodnetury.sk/sk/vodne-tury/pravidelne-akcie/bodicke-ramena/

Kalendár udalostí: https://www.vodnetury.sk/sk/kalendar/