Deň Šamorína – Slávnostné Odovzdanie Cien Mesta

2022. Máj 08. 16:00


Adresa a kontaktné údaje

Veterná 8, 93101

Šamorín, slovensko

Prejdite na webovú stránku udalosti


Zdielanie stránky

footer twitter icon email share icon footer facebook icon

Slávnostné gala s bohatým kultúrnym programom, kde sa na základe štatútu mesta rozdajú ceny pre výnimočný prínos pre mesto.

Cena PRO URBE sa udeľuje za:
a) vynikajúce tvorivé a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti,
b) činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky, kultúrny a športový rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí,
c) činnosť osôb pri záchrane ľudských životov, majetku mesta a jeho občanov

Cena PRO CULTURA: sa udeľuje za dlhoročnú, obzvlášť významnú prácu alebo za vynikajúci výkon v oblasti kultúry.

Cena PRO HUMANA: sa udeľuje za dlhoročnú záslužnú prácu alebo za vynikajúci výkon v oblasti sociálnej a zdravotnej.

Cena PRO CIVIS: sa udeľuje za vynikajúci výkon alebo dlhoročnú záslužnú prácu v oblasti rozvoja mesta a za zveľaďovanie majetku mesta.

Cena PRO HONORIS: sa udeľuje za vynikajúcu reprezentáciu a propagáciu mesta a za rozvoj medzinárodných vzťahov.

Cena PRO FUTURA: sa udeľuje za vynikajúci výkon alebo dlhodobú záslužnú prácu pri výchove mladej generácie.