Komarátsky festivál detí

2022. August 27. - 2022. August 28.


Adresa a kontaktné údaje

Námestie generála Klapku, 94501

Komárno, slovensko

dunamentetdm@gmail.com

Prejdite na webovú stránku udalosti


Zdielanie stránky

footer twitter icon email share icon footer facebook icon

27. AUGUST (sobota)
Námestie gen. Klapku, 16.00-19.00 hod.
16.30-17.30 – koncert skupín Masni a Pocó
17.30-18.30 – predstavenie s obrovskými bábkami: Maťko husiar (Matyi, a ludas) Bab Társulat
16.00-19.00 – Fotodivadlo Ferkó Kádára
16.00-19.00 – remeselné aktivity

16.00-19.00 – ľudové drevené hry

KOMARÁTSKY FESTIVAL DETÍ

28. AUGUST (nedeľa)
Námestie gen. Klapku, Anglia Park, Dôstojnícky pavilón (nádvorie)NÁMESTIE gen. KLAPKU
14.00-19.00 – „Maľuj, tancuj, muzicíruj“ – prehliadka talentu mladých umelcov v spolupráci so Základnou umeleckou školou Komárno
17.00-18.00 – predstavenie s obrovskými bábkami: Scény z manželstva alebo Tri želania, Bab Társulat

14.00-19.00 – Rozprávkový domček s Knižnicou Józsefa Szinnyeiho

RADNICA (MESTSKÝ ÚRAD V KOMÁRNE – HLAVNÁ BUDOVA)

14.00-18.00 – „Otvorená radnica“ – interaktívne hry a fotografovanie s insígniami primátora

DÔSTOJNÍCKY PAVILÓN (NÁDVORIE)
14.00-19.00 – ľudové drevené hry a kolotoč
14.00-19.00 – rozprávkový kútik s László Gálom
14.30 – Szende székely rozprávkar Pál Csernik (v maďarčine)
15.30 – Tyjátr – tradičné bábkové divadlo s Ivanom Gontkom (v slovenčine)
17.00 – Uspávanková show – veľkolepá Uspávanka s Kingou Süll, Margit Bresztyák a Enikő Pézman

18.00 – rozprávkové predstavenie s bábkarkou a speváčkou Gyöngyi Écsi (v maďarčine)

PARK ANGLIA (OPROTI DETSKÉMU PARKU)
14.00-19.00 – hry zručnosti a remeslá s Kanceláriou účtovného a daňového poradenstva Paragraf
14.00-19.00 – lukostreľba a ukážka lukostreľby s Imre Nagyom
14.00-19.00 – výroba bábik pod vedením Dóry Mester
14.00-19.00 – remeselné aktivity
14.00-19.00 – „Poľovníci za deti!“ – interaktívna ukážka poľovníctva a lesníctva pre deti
14.00-19.00 – „Mestertér“ – tradičný domček hier s Divadlom Karzat
14.00-19.00 – „Dobrodružná škatuľka Futura – Malý Žitný ostrov prichádza k vám!“ – objav skryté biotopy Malého žitného ostrova, nájdi ukryté zvieratká!

14.00-19.00 – detský tanečný dom so Zoltánom Hanuszom a jeho kapelou

HUDOBNÉ ÚDOLIE (OPROTI DETSKÉMU PARKU)
15.30 – koncert detského orchestra Apacuka
17.00 – koncert detského orchestra Iskiri

18.30 – koncert detí – Bea Palya

PARK ANGLIA (SOCHA LADISLAVA V. )
14.00-19.00 – ZOO farma zoologickej záhrady z Novej Osady, hladkanie malých zvieratiek
14.00-19.00 – nafukovací hrad na skákanie s tímom Acacia

14.00-19.00 – elektrický býk s tímom Acacia

UZAVRETÁ CESTA MEDZI MsKS BÉNIHO EGRESSYHO A ZÁKLADNOU UMELECKOU ŠKOLOU
14.00-19.00 – „Šikovníček“ – interaktívne hry a zručnosti z Centra voľného času v Komárne

14.00-19.00 – ukážka záchranárskych, hasičských a policajných vozidiel